Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

Chuyển đổi:
 Nhập số lượng
Từ:
Đến:
 Nộp 
 
1 = 0.00004310
VND  USD
1 VND = 0.00004310 USD
1 USD = 23201.5 VND