Công cụ Chuyển đổi Tiền tệ

Chuyển đổi:
 Nhập số lượng
Từ:
Đến:
 Nộp 
 
1 = 0.00004309
VND  USD
1 VND = 0.00004309 USD
1 USD = 23207.5 VND