מניות
סחורות
מט"ח
 ריביות ואג"חים
 
 
.Barratt Developmen
709.50
+11.75
+1.68%
.London Stock Excha
6,762.5
+215.0
+3.28%