Tính Toán Pip
Loại tiền tệ: Khối lượng Giao dịch:
Tiền tệ
Giá
Lot tiêu chuẩn
(Đơn vị 100,000)
Mini Lot
(Đơn vị 10,000)
Micro Lot
(Đơn vị 1,000)
Giá trị Pip
AUD/JPY 90.13 772.90 77.29 7.73
AUD/NZD 1.11 6.31 0.63 0.06
AUD/USD 0.70 10.00 1.00 0.10
CHF/JPY 129.00 772.90 77.29 7.73
EUR/CAD 1.34 7.78 0.78 0.08
EUR/CHF 1.05 9.97 1.00 0.10
EUR/GBP 0.85 12.30 1.23 0.12
EUR/JPY 134.90 772.90 77.29 7.73
EUR/USD 1.04 10.00 1.00 0.10
GBP/CHF 1.23 9.97 1.00 0.10
GBP/JPY 159.15 772.90 77.29 7.73
GBP/USD 1.23 10.00 1.00 0.10
NZD/USD 0.63 10.00 1.00 0.10
USD/BRL 5.05 1.98 0.20 0.02
USD/CAD 1.29 7.78 0.78 0.08
USD/CHF 1.00 9.97 1.00 0.10
USD/CNY 6.79 1.47 0.15 0.01
USD/INR 77.81 0.13 0.01 0.00
USD/JPY 129.38 772.90 77.29 7.73
USD/RUB 63.40 0.16 0.02 0.00
USD/TRY 15.54 0.64 0.06 0.01