Kalkulator zysku
Waluta rachunku:
Par walutowych:
Kurs otwarcia:
Działanie
Wolumen (K):
Kurs zamknięcia:
Zysk (USD):